Onberispelijke overdracht
van uw boodschap

Een tolk en tekstvertaler overbrugt elke taalbarrière

Organiseert u een internationale lezing voor een groot gezelschap of een rondleiding voor een kleine groep buitenlandse gasten? Om ervoor te zorgen dat iedereen de inhoud van een presentatie of verhaal verstaat, is het inhuren van een tolk een uitstekende oplossing.

Verschillende tolken van Tolk & Taal

simultaantolken

Simultaantolken

Een simultaantolk vertaalt bijna gelijktijdig (simultaan) de gesproken woorden van de spreker. Deze vorm van tolken is vooral geschikt voor congressen en bijeenkomsten met lezingen en een groot aantal deelnemers. U heeft doorgaans 2 tolken per taal nodig.

Verdere benodigdheden:

  • geluidsdichte tolkencabine
  • hoofdtelefoons voor de luisteraars
  • draadloos communicatiesysteem

Heeft u naast de tolk ook de technische apparatuur nodig? Dan regelt Tolk & Taal dit ook voor u. 

Simultaantolk inhuren
tolkbureau

Consecutief tolken

Als u een consecutieftolk inhuurt, dan kiest u voor een samenvattende vertaling na afloop van de lezing of presentatie.

Voor deze vorm van vertalen heeft u één tolk per taal nodig, mits de tolk op gezette tijden kan pauzeren. Voor consecutief tolken is geen technische apparatuur nodig.

Meer informatie over deze vorm van vertalen? Neem contact op met Tolk & Taal. Bel 0172 - 494 888 of stel uw vraag via het contactformulier.

Consecutieftolk inhuren

Fluistertolken

Een andere vorm van simultaanvertalen is fluistertolken. De fluistertolk wordt vaak ingezet bij rondleidingen. Een fluistervertaling voor 1 tot 2 personen kan meestal plaatsvinden zonder apparatuur. Voor kleine groepen zijn er wel hoofdtelefoons nodig. Deze kan Tolk & Taal voor u regelen.

Fluistertolk inhuren

Gesprekstolken

Een gesprekstolk verzorgt de communicatie tussen 2 gesprekspartners en vertaalt in principe zin voor zin. Gesprekstolken zijn inzetbaar bij onder meer:

  • het passeren van aktes
  • bedrijfsbezoeken
  • beurzen

Er is bij deze vorm van vertalen geen technische apparatuur nodig.

Gesprekstolk inhuren

(Beëdigde) tekstvertaler

Tolk & Taal is naast een tolkbureau ook een vertaalbureau. We beschikken over een uitgebreid netwerk van (beëdigde) tekstvertalers voor verschillende (officiële) stukken.

Een beëdigde vertaling is vereist als de inhoud van een vertaald document exact overeen moet komen met het origineel.

Denk hierbij aan officiële juridische stukken zoals geboorteaktes, trouwaktes en testamenten.

Tekstvertaler inhuren
Diverse vertalingen

Een beëdigde vertaling is gewaarmerkt door een vertaler die voor een bepaalde talencombinatie is beëdigd voor een Nederlandse rechtbank. Hiernaast doen wij ook andere vertalingen:

  • website vertaling
  • commercieele vertalingen
  • commerciele en technische documenten

Meer informatie over vertaling? Bel Tolk & Taal op 0172 - 494 888 of vul het contactformulier in.